Video: Donald Trump muốn thay đổi ngành năng lượng Mỹ

By on 27/05/2016

Gia tăng sản lượng khai thác năng lượng hóa thạch và giảm bớt các quy định về giám sát- đó là ưu tiên hàng đầu trong chính sách năng lượng của Donald Trump. Nhà tỷ phú này cho rằng đó là cách tốt nhất để tạo thêm cơ hội việc làm cho người dân Mỹ…

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login