Video: Điều chỉnh tỷ giá tác động thế nào đến doanh nghiệp nội?

By on 13/08/2015

Ý kiến chuyên gia kinh tế về việc Trung Quốc can thiệp vào tỷ giá đồng Nhân dân tệ

Nguồn VTV

About Hoàng Linh

Bởi giá trị cao từ trong lịch sử của nó, đa số vàng đã được khai thác trong suốt lịch sử vẫn đang được lưu chuyển dưới hình thức này hay hình thức khác.

You must be logged in to post a comment Login