Video: Diễn biến tỷ giá USD trong nước sau khi FED tăng lãi suất

By on 17/12/2015

Giới tài chính dự báo tỷ giá USD/VND có thể sẽ được điều chỉnh tăng vào đầu năm 2016.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login