Video: Diễn biến thị trường dầu sau phiên họp OPEC

By on 03/06/2016

Phố Wall đêm qua không tỏ ra ngạc nhiên về kết quả phiên họp của OPEC nhưng họ cho rằng đây là một phiên họp khá kỳ lạ.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login