Video: Đề nghị cho 2 công ty tại Quảng Namxuất khẩu vàng

By on 04/11/2015

NHNN đề nghị Thủ tướng chính phủ cho 2 công ty vàng lớn nhất Việt Nam là Công ty Phước Sơn và Bồng Miêu xuất khẩu vàng.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login