Video: Đầu tư chứng khoán vào các nền kinh tế ngoại biên

By on 22/08/2016

Tuần trước, một Ngân hàng tại Đức đã tính phí tiền gửi. Nhiều người có tiền đang lúng túng không biết phải làm sao để bảo toàn vốn. Nền kinh tế ngoại biên có lẽ là một lựa chon.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login