Video: Dầu tiếp tục giảm, số lượng giàn khoan dầu và khí đốt tại Mỹ co mạnh

By on 15/03/2016

Số giàn khoan dầu và khí đốt tại Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 70 năm qua. Tính đến hết tuần qua, số lượng giàn khoan còn hoạt động tại đây chỉ còn vào khoảng 480 giàn.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login