Video: Dầu thô của Mỹ được xuất khẩu sau 40 năm

By on 01/02/2016

Nhiều chuyên gia phân tích sức hấp dẫn từ dầu thô của Mỹ với các nước sẽ không nhiều do cung vẫn vượt cầu khoảng 1 triệu thùng/ngày trên thế giới.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login