Video: Dầu rơi xuống đáy 12 năm, đâu là lý do ?

By on 12/01/2016

Ngoài chuyện cung vượt cầu thì thị trường dầu đang chịu tác động lớn từ đà tăng của đồng dollar Mỹ.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login