Video: Dầu giảm do nghi ngờ về thỏa thuận sản lượng

By on 05/04/2016

Sự sụt giảm của giá dầu ngay lập tức đã tác động đến thị trường chứng khoán, khiến cả 3 chỉ số chính của Mỹ đều đồng loạt giảm điểm.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login