Video: Đầu cơ bất động sản đã quay trở lại

By on 08/09/2015

Liệu đầu cơ có một lần nữa ngáng chân thị trường hay không? Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh chia sẻ những áp lực đối với thị trường hiện nay.

 

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login