Video: Dầu chỉ ổn định từ cuối năm 2017; Trung Quốc thiết lập chuẩn giá vàng riêng

By on 20/04/2016

Thiết lập chuẩn giá vàng bằng đồng Nhân dân tệ sẽ giúp gia tăng tính thanh khoản của kim loại quý này, bên cạnh đó, cũng thúc đẩy việc sử dụng đồng tiền này trên thị trường quốc tế.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login