Video: Đằng sau quyết định cách chức Bộ trưởng Dầu mỏ của Ả rập Xê út

By on 09/05/2016

Ả rập Xê út đang kỳ vọng có thể khai thác tốt hơn nguồn năng lượng điện gió và mặt trời có tiềm năng rất dồi dào tại nước này nhằm giúp nền kinh tế vốn phụ thuộc vào dầu mỏ khỏi khó khăn.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login