Video: Đại biểu đảng Dân chủ tại Mỹ gặp khó khăn trong chi tiêu tham gia đại hội

By on 25/07/2016

Đối với phần lớn các đại biểu đảng Dân chủ thì mặc cho chi phí tham dự đại hội năm nay có cao nhưng họ cũng không để bỏ lỡ dịp này.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login