Video: Đà tăng hiện tại của vàng có bền vững?

By on 07/03/2016

“Người hùng” lúc này đang là vàng. Từ đầu năm tới nay, giá vàng đã tăng 16,23%. Một số chuyên gia cho rằng đà tăng của vàng có thể không bền vững và sẽ giảm đi trong năm nay.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login