Video: Cuốn sách mới của Sarkozy thống trị các cửa hàng sách tại Pháp

By on 25/08/2016

Dù có là một trong những cuốn sách đắt giá nhất cửa hàng với 18 euro, nó vẫn bán rất chạy. Nhiều chính sách kinh tế trong cuốn sách được người đọc kỳ vong sẽ trở thành hiện thực.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login