Video: Cơn “ngã ngựa” của thị trường vàng trong nước

By on 08/07/2016

Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra thông điệp sẽ can thiệp thị trường vàng, vậy chúng ta còn phải lo ngại điều gì ở đây?

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login