Video: Có sự tác động của tỷ giá & giá dầu lên chứng khoán hay không?

By on 11/09/2015

Các chuyên gia cho rằng không có mối tương quan chặt chẽ nào và không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy có sự tác động qua lại giữa thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán và tác động hiện nay có thể chỉ là tác động tâm lý.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login