Video: Chuyên gia kinh tế: “Lướt sóng” vàng rủi ro cao

By on 07/07/2016

“Các nhà đầu tư nên giữ trung và dài hạn, trong trường hợp lướt sóng, rủi ro sẽ rất cao.”

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login