Video: Chứng khoán Trung Quốc đóng cửa sớm lần 2; Giới đầu tư tìm tới vàng

By on 07/01/2016

Do tác động từ chứng khoán Trung Quốc, nhiều thị trường chứng khoán khác trong khu vực cũng cắm đầu giảm theo.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login