Video: Chứng khoán Mỹ tăng mạnh- Đâu là lý do?

By on 16/08/2016

Thị trường chứng khoán diễn biến cứ như là bà Hillary Clinton trúng cử vậy. Lịch sử cho thấy cứ ứng cử viên của Đảng Tổng thống đương nhiệm chiến thắng thì thị trường chắc chắn đi lên.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login