Video: Chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh sau phiên họp của BOE

By on 15/07/2016

Sau khi cân nhắc mối quan hệ giữa hỗ trợ tăng trưởng và kiểm soát lạm phát thì đa số thành viên lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Anh đều cho rằng việc cắt giảm lãi suất trong tháng 8 là hợp lý.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login