Video: Chứng khoán Mỹ phản ứng mạnh trong ngày siêu thứ 3

By on 02/03/2016

Thị trường chứng khoán Mỹ thường có xu hướng tăng điểm ngay sau ngày siêu thứ 3- thời điểm đã có kết quả rõ ràng xem ai sẽ là ứng cử viên nổi bật của các Đảng.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login