Video: Chống gian lận thuế bất động sản nhờ thiết bị bay không người lái

By on 15/08/2016

Sử dụng thiết bị bay không người lái để phát hiện trốn thuế bất động sản tất nhiên là tốn kém nhưng cũng bõ công đầu tư.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login