Video: Chính sách thắt lưng buộc bụng tại Bồ Đào Nha khiến người dân gặp khó

By on 05/10/2015

Bồ Đào Nha có thể tiếp tục chính sách thắt lưng buộc bụng, giảm chi tiêu công và tăng thuế- dự đoán này được đưa ra ngay trước thềm cuộc tổng tuyển cử tại đây.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login