Video: Chính phủ Nga đối phó với khủng hoảng kinh tế

By on 03/03/2016

Chính phủ Nga đã phải cắt giảm chi tiêu công, thậm chí, còn phải điều chỉnh lại dự báo kinh tế vĩ mô trong năm 2016.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login