Video: Chính phủ Mỹ tái diễn nguy cơ đóng cửa

By on 25/09/2015

Chính phủ Mỹ có thể đóng cửa vào tuần tới nếu Quốc hội không đạt được thỏa thuận về ngân sách nhằm cấp tiền cho chính phủ vào thời điểm hạn chót 30/9 này.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login