Video: Chi phí sản xuất tiền xu ở Mỹ cao hơn mệnh giá đồng tiền

By on 12/01/2016

Nguyên nhân khiến chi phí sản xuất tiền xu ở Mỹ cao hơn mệnh giá đồng tiền là do sự tăng giá của kim loại trong khoảng 10 năm qua.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login