Video: Chênh lệch vàng trong nước và thế giới nhấp nhất 5 năm

By on 03/03/2016

Nhu cầu mua vàng miếng thấp khiến giao dịch ở các cửa hàng vàng vào ngày thường trở nên trầm lắng, không còn cảnh tranh mua tranh bán như trước đây 4 năm.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login