Video: Châu Âu đóng cửa biên giới, kinh tế nhiều nước gặp khó

By on 18/11/2015

“Đóng cửa biên giới đầu tiên sẽ là vì an ninh, nhưng về lâu dài sẽ dẫn tới những bất đồng về giao dịch kinh tế, và không chỉ với châu Âu mà còn là toàn cầu”.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login