Video: Châu Âu có thể thiệt hại hơn 1 nghìn tỷ euro nếu đóng cửa Schengen

By on 23/02/2016

Khu vực tự do đi lại tại Châu Âu, Schengen, nếu sụp đổ có thể khiến Liên minh Châu Âu thiệt hại tới 1.400 tỷ euro trong một thập niên tới.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login