Video: Châu Âu bỏ thuế VAT đối với Bitcoin

By on 23/10/2015

Các loại tiền ảo như Bitcoin có thể được hoán đổi tự do như các loại tiền chứng khoán khác mà không phải chịu thuế.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login