Video: Cảnh báo rủi ro khi đầu tư vào đồng ilcoin

By on 29/10/2015

Một chuyên gia nghiên cứu về tiền ảo cho biết đồng tiền ilcoin hiện chưa được giao dịch tại bất cứ quốc gia nào trên thế giới, chỉ riêng tại Việt Nam thì đồng tiền này mới được chào mua một cách sôi động như vậy.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login