Video: Cẩn trọng với chiêu bán hàng của môi giới bất động sản

By on 07/09/2015

Nguồn cung khá lớn, các công ty bất động sản đã dùng nhiều chính sách chào bán để thu hút khách hàng.

Thậm chí để bán được hàng, một số môi giới đã thổi phồng và cung cấp cho người mua những thông tin sai sự thật.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login