Video: Cải tạo chung cư cũ- Nút thắt đã được cởi

By on 30/07/2015

Trong gần 10 năm qua, kế hoạch tháo dỡ hàng chục chung cư cũ tại TPHCM và Hà Nội gần như dậm chân tại chỗ do thiếu vốn. Trong khi cơ chế thu hút doanh nghiệp thì bị vướng nhiều chỗ.

Với dự thảo Nghị định mới về Cải tạo chung cư của của Luật Nhà ở 2014, dự kiến sẽ mở ra nhiều cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp tham gia cải tạo chung cư, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở của hàng ngàn hộ dân đô thị đang phải sống cùng với áp lực rủi ro của các tòa nhà hơn nửa thể kỷ trong lòng đô thị.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login