Video: Cách hưởng lợi từ cuộc trưng cầu dân ý tại Anh

By on 10/06/2016

Bất chấp chuyện gì có thể xảy ra, cuộc trưng cầu dân ý tại Anh vẫn là cơ hội kiếm về lợi nhuận cho cả những người nhiều tiền đầu tư và cho cả những người ít vốn hơn.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login