Video: Brexit và ảnh hưởng tới Mỹ

By on 29/06/2016

Có một kịch bản mà ít ai ngờ tới hậu Brexit- đó là nước Mỹ có thể bị chia rẽ.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login