Video: Brexit thay đổi mối quan hệ khối thịnh vượng chung Anh

By on 09/09/2016

Một tương lai tươi sáng tại các thị trường khối thịnh vượng chung đang chờ đợi nước Anh hậu Brexit.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login