Video: Bất cập trong chính sách hạn chế đồng USD tại Myanmar

By on 03/11/2015

Nhiều chuyên gia nhận định chính sách hạn chế đồng dollar Mỹ của Myanmar có thể phản tác dụng khi hiện giờ hoạt động buôn bán đồng dollar Mỹ tại các thị trường chợ đen gia tăng nhằm đảm bảo cho nhu cầu giao dịch đồng dollar Mỹ ngày càng tăng mạnh tại đất nước này.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login