Video: Báo chí châu Âu nhận định về đề xuất buộc 30 ngân hàng lớn thế giới tăng dự trữ tiền mặt

By on 16/11/2015

Một trong những vấn đề được đưa ra thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh G20 đang diễn ra là bắt buộc 30 ngân hàng lớn nhất phải tăng dự trữ tiền mặt để tránh nguy cơ khủng hoảng tài chính trong tương lai.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login