Video: Báo cáo Beige Book của FED về kinh tế

By on 02/06/2016

Không có quá nhiều thông tin lạc quan như thị trường đã đồn đoán, ví dụ như các đánh giá từ lĩnh vực việc làm cho tới tăng trưởng kinh tế thì người ta thấy nhiều nhất là các tính từ được lặp lại là “khiêm tốn” và “vừa phải”.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login