Video: Băn khoăn về thị trường chứng khoán phái sinh

By on 12/11/2015

Thị trường chứng khoán phái sinh sẽ bắt đầu được áp dụng vào đầu năm sau. Tuy nhiên, các công ty chứng khoán vẫn rất băn khoăn về vấn đề này.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login