Video: Apple ra mắt sản phẩm mới, phản ứng thị trường ra sao?

By on 10/09/2015

Dịp ra mắt IPhone 6 tháng 9/2014, dòng người xếp hàng dài trước của hàng của Apple. Và cũng chính tại cửa hàng này ngày hôm nay, số lượng người chờ đợi đã có sự khác biệt.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login