Video: Anh thiếu kiểm soát nội dung cực đoan trên mạng xã hội

By on 26/08/2016

Thực tế cho thấy có rất nhiều nội dung tuyên truyền liên quan đến chủ nghĩa cực đoan hay nhà nước hồi giáo tự xưng đều từ mạng xã hội mà ra.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login