Video: Ảnh hưởng của việc cắt giảm lãi suất đối với đời sống người dân Anh

By on 05/08/2016

Đa số ý kiến cho rằng, đây là động thái nới lỏng mà thị trường cần vào thời điểm này, khi một lượng lớn vốn đã bốc hơi sau ngày 23/6.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login