Video: Ảnh hưởng của ứng viên Donald Trump tới thị trường chứng khoán Mỹ

By on 01/03/2016

Các chuyên gia cho rằng những quan điểm cực đoan của ông Trump, như đóng cửa đối với người nhập cư Mexico hay người Hồi giáo, giống như một tín hiệu xấu với các hoạt động kinh doanh.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login