Video: Ảnh hưởng của chuẩn giá vàng Trung Quốc lên chuẩn giá vàng Luân Đôn

By on 20/04/2016

Việc có thêm chuẩn giá vàng bằng đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc sẽ dần làm giảm mức độảnh hưởng của chuẩn giá vàng Luân Đôn, đặc biệt là khi Trung Quốc là quốc gia sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ vànghàng đầu thế giới.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login