Video: Anh, EU trước thềm Brexit

By on 26/05/2016

Anh sẽ phải đàm phán với 161 nước thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO với tư cách thành viên nếu nước này rời khỏi EU. Trong khi đó, EU luôn nhấn mạnh rằng việc hướng tới một thị trường chung thống nhất là một trong những mục tiêu chính của cả khối.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login