Video: Ấn Độ khởi động cơ chế “tiền tệ hóa” vàng

By on 06/11/2015

Hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ đã bất ngờ khởi động kế hoạch đầy tham vọng liên quan đến vàng, đó là tiền tệ hóa vàng, trái phiếu vàng và tiền xu vàng.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login