Video: Ả rập Xê út tăng giá xăng dầu hơn 50%

By on 29/12/2015

Thâm hụt ngân sách năm 2015 cao kỷ lục là hệ quả của việc giá dầu thế giới thấp, kinh tế khó khăn…

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login